pondělí 20. prosince 2010

Čím Studentský parlament je a čím není

Hned na začátek se musíme přiznat, že vás vlastně zcela vědomě klameme. Instituci nazýváme Studentský parlament a tváříme se, že jde o skupinový orgán, který rozhoduje ve sboru. Skutečnost se ale má tak, že jediným faktickým zástupcem studentů s demokratickým mandátem je předseda Studentského parlamentu, kterému by se snad možná slušelo říkat spíš studentský prezident. Ale neříká. Ze dvou důvodů.

Za prvé tu existuje jistá tradice, která studentskou samosprávu zpravidla vidí jako parlamentní těleso. Není proto důvod jít úplně proti proudu, dost na tom, že snahy o oživení samosprávy jsou dost těžké, ještě tak někoho přeučovat jména a názvy...

Druhý důvod je ten, že předseda parlamentu by podle našich představ neměl být solitér, protože sám by toho jistě zvládl méně. Na druhou stranu představuje ustanovení nějaké pevnější skupiny ve studentském prostředí (tedy minimálně na naší škole) značný problém – lidé se v lepším případě neshodnou na čase, v horším případě o tu práci ani nikdo nemá dostatečný zájem, aby se mu vyplatilo projít martýriem voleb.

Proto jsme se rozhodli představit nový model fungování studentské samosprávy, kdy je pevným článkem pouze předseda parlamentu. Jak jsem ale již řekl, nepředpokládá se, že by vše zařizoval sám. Naše představa, která vychází i z praktických zkušeností, je taková, že předseda bude sbírat nápady od dalších studentů a že za předsedou parlamentu budou sami chodit studenti, kteří mají dobrý nápad, kam školu posunout, ale netroufají si ho navrhnout sami ze své pozice řadového studenta. Kromě toho, že jim může předseda parlamentu pomoct prakticky, poskytne jim instituce zejména jistý punc oficiality.

Každý čtvrtek se předseda studentského parlamentu schází o velké přestávce se studenty. Přestože si ceníme každého zájmu ze strany studentů, neboť jejich zájem je v dnešní době vzácný, bude dobré říct si otevřeně, co čekáme od těchto schůzek a od studentů, kteří na ně přijdou.

Předně je poněkud zkreslená ta představa, že ten, kdo přijde na schůzi s předsedou parlamentu, bude hlasovat o návrzích, které mu tam předseda předloží, že bude předsedovi radit a ten se mu bude zodpovídat. Přestože to nezní příliš lákavě, měl by si každý uvědomit, že tomu je právě naopak – a je to tak logické. Jak jsme v tomto textu již několikrát zmínili, je to pouze předseda parlamentu, který disponuje demokratickým mandátem, není tedy důvod, aby si nechával svá rozhodnutí opět schvalovat – a pokud ano, těžko může toto schvalování provádět náhodný vzorek studentů, kteří sice mají zájem o školu, ale nikdo je nezvolil.

Studentský parlament prostě není orgánem, který předsedovi radí a řídí ho, ale fórem, kam mohou přijít studenti s vlastním nápadem a očekávat podporu, popřípadě studenti ochotní prakticky podpořit projekty jiných studentů nebo samotného předsedy.

Pohled na studovnu, která se při čtvrteční schůzi zaplní zájemci o spolupráci, je sice velmi povzbuzující, ale k čemu to vlastně je, chybí-li iniciativa či ochota k společné práci?

Jen velmi neradi bychom vás teď zanechali s dojmem, že jsme nespokojeni s lidmi, kteří dobrovolně a nezištně investují svůj volný čas, aby tomuto projektu pomohli – tak to skutečně není. Snahou tohoto textu je spíš pokusit se některé věci si vyjasnit a poskytnout tak námět k tomu, jak Studentský parlament lépe a pravdivěji vnímat.

pondělí 13. prosince 2010

Předseda studentského parlamentu

3.11.2010 byl v celoškolních přímých volbách se ziskem 56% hlasů zvolen předsedou Studentského parlamentu Jakub Chini ze septimy B. Jeho volební období končí 31.1.2012.

Předseda Studentského parlamentu je jediná volená funkce studentské samosprávy, vše ostatní spočívá na dobrovolné iniciativě studentů (viz článek Jak parlament funguje?). Předseda parlamentu je tedy zodpovědný za komunikaci mezi studenty a vedením školy. Jeho úkolem je především pomáhat studentům připravit a realizovat jejich iniciativy, vysvětlovat studentům kroky vedení a naopak sdělovat vedení školy přání studentů.

Předseda Studentského parlamentu zodpovídá za vypsání nových voleb po skončení svého volebního období.

Předsedu Studentského parlamentu můžete kontaktovat pomocí e-mailové adresy parlament@bigy.cz nebo osobně na pravidelné schůzi. A nebo třeba když ho potkáte na chodbě...

sobota 11. prosince 2010

Jak kontaktovat Studentský parlament?

Způsobů, jak kontaktovat Studentský parlament BiGy je mnoho, proto si je zde shrneme.
  1. Přijďte na pravidelnou schůzi parlamentu!
  2. Promluvte si ve škole s předsedou parlamentu, Jakubem Chinim, jistě vás rád vyslechne.
  3. Kromě toho, že na tomto blogu (http://parlament.bigy.cz/) najdete velké množství informací o parlamentu, můžete nám tu také zanechat komentář.
  4. Kdo dnes není na Facebooku, jako by nebyl. A Studentský parlament je! http://facebook.com/parlament.bigy
  5. Nápady a návrhy můžete posílat i na e-mail: parlament@bigy.cz
Pokud se o Studentský parlament zajímáte hlouběji a chcete dostávat skutečně všechny vnitřní informace, napište si o ně na parlamentní mail parlament@bigy.cz

středa 8. prosince 2010

Program pravidelné schůze 9.12.2010

Ve čtvrtek 9.12.2010 se koná - po krátkém přerušení - další pravidelná schůze studentského parlamentu o velké přestávce ve studovně. Zveme, jako vždy, všechny zájemce o dlouhodobou i jednorázovou spolupráci. Zde je nástin programu, který se bude projednávat.
  • Zpráva z jednání Sdružení přátel BiGy, kterého se účastnil předseda SP (rozšíření wifi, dary škole)
  • Galerijní rada - zástupce studentů
  • Volnočasové zóny
Přestože jsme původně neplánovali začít s věcí tak brzo, bude se muset sejít i skupinka pracující na projektu hodnocení učitelů, protože informace o tomto záměru prosákly mezi učitele a doslechlo se o nich i vedení a vinou jistého nedorozumění způsobily tyto informace nemalý rozruch a znepokojení. Vše je tedy třeba uvést na pravou míru...

Pravidelné schůze parlamentu

Studentský parlament se bude pravidelně scházet každý čtvrtek o velké přestávce ve studovně. Zváni jsou vždy úplně všichni inovátoři a jiní zájemci o dlouhodobou či jednorázovou spolupráci. Budeme se těšit.

pátek 5. listopadu 2010

Předseda parlamentu zvolen!

Předsedou studentského parlamentu se se ziskem 58% hlasů stal Jakub Chini ze septimy B. Gratulujeme a přejeme mu mnoho úspěchů v práci pro lepší BiGy...

pondělí 1. listopadu 2010

Proč se odložily volby?

Jistě jste si všimli, že jsme se před prázdninami trošku odmlčeli a zejména že se v původně plánovaném termínu (19.10.2010) nekonaly volby. Stalo se tak proto, že v té době chybělo několik tříd (septima A na psychokurzu, čtvrté ročníky odjížděly do Prahy, výměnný pobyt ve Stuttgartu...), proto se přípravný výbor rozhodl volby odložit.

Doufáme, že jsme vás tím příliš nezmátli a zveme vás k nově vypsaným volbám ve středu 3.11.2010!

Volby předsedy parlamentu

Volby předsedy studentského parlamentu se uskuteční ve středu 3.11.2010.

Kandidáty jsou Pavla Pokorná ze 3.C a Jakub Chini ze septimy B.

Začínáme o velké přestávce ve vestibulu ve druhém patře, kde si budete moct před vhozením hlasu do urny promluvit s kandidáty. Volby budou pokračovat o třetí a čtvrté přestávce.

Volba je pochopitelně jednokolová, zvolen bude ten z kandidátů, který obdrží více hlasů. Právo hlasovat má každý student Biskupského gymnázia Brno.

Hlasuje se vhozením úředně označeného hlasovacího lístku (tj. bude na něm takový pěkný razítko) do volební urny. Před vhozením bude na lístek třeba napsat jméno preferovaného kandidáta. Každý smí hlasovat pouze jednou, proto po vydání hlasovacího lístku dostane od volební komise lihovkou tečku na ruku. Poté se odebere k úpravě hlasovacího lístku, který poté vhodí do urny.

Hlasování komise vyhodnotí do dalšího dne a výsledky oznámí rozhlasem.

neděle 10. října 2010

Kandidujte na předsedu!

Máte zájem na BiGy něco změnit? Kandidujte na předsedu studentského parlamentu!

Přihlásit se může každý student BiGy, kromě maturantů (volební období končí 31.1.2011!).

Přihlášky je možno podávat do 13.10.2010.

Jméno, třídu, fotku a stručný program posílejte na psbigy@gmail.com.

středa 6. října 2010

Jak bude nový parlament vypadat?

Nový parlament se bude dost lišit od zažité představy, vlastně to ani nebude pevná skupina lidí. Vše se totiž bude točit kolem předsedy parlamentu, zástupce studentů. To bude jediná volená funkce. On osobně bude prostředníkem mezi studeny, učiteli a vedením. Nebude v tom však sám! Nový parlament bude platforma otevřená komukoli a kdykoli – netřeba být přímo členem! Prostě když tě napadne nějaké zlepšení, přijdeš je představit na schůzi. Na Facebooku si všimneš, že se bude řešit téma, které tě zajímá, tak se stavíš a něco k němu řekneš… Zajímají nás nápady všech!

Přečtěte si také článek Čím studentský parlament je a čím není!

pondělí 4. října 2010

Začínáme!

Dneska o velké přestávce se poprvé sešel přípravný výbor Studentského parlamentu. Pokusíme se vás seznámit s výsledky jednání.

  1. Změn dozná zejména struktura parlamentu. Shodli jsme se na tom, že problém školních parlamentů u nás byl vždy spojen s jejich skupinovým charakterem - malý zájem studentů, nemožnost sladit čas, obtížná spolupráce, spoléhání na kolektiv místo vlastní iniciativy... Nově bude existovat pouze funkce předsedy parlamentu (návrhy na název této funkce pište prosím do komentářů), který bude volen všemi studenty a bude zodpovídat za komunikaci mezi vedením a studenty. Samotný parlament pak bude uskupení volné a otevřené komukoli, kdo se bude zajímat o otázku, která aktuálně řeší, nebo o školní dění obecně.
  2. Volby zástupce studentů (předsedy SP,...) proběhnou v úterý 19.10.2010.
Podrobnosti o volebním systému a podmínkách kandidatury dále upřesníme.

Dejte nám vědět, co si o tom myslíte...

Váš přípravný výbor.

neděle 3. října 2010

Brainstorming

Všechny studenty, kteří mají zájem měnit svou školu k lepšímu, zveme v pondělí o velké přestávce do studovny na brainstroming o Studentském parlamentu!