neděle 10. října 2010

Kandidujte na předsedu!

Máte zájem na BiGy něco změnit? Kandidujte na předsedu studentského parlamentu!

Přihlásit se může každý student BiGy, kromě maturantů (volební období končí 31.1.2011!).

Přihlášky je možno podávat do 13.10.2010.

Jméno, třídu, fotku a stručný program posílejte na psbigy@gmail.com.

středa 6. října 2010

Jak bude nový parlament vypadat?

Nový parlament se bude dost lišit od zažité představy, vlastně to ani nebude pevná skupina lidí. Vše se totiž bude točit kolem předsedy parlamentu, zástupce studentů. To bude jediná volená funkce. On osobně bude prostředníkem mezi studeny, učiteli a vedením. Nebude v tom však sám! Nový parlament bude platforma otevřená komukoli a kdykoli – netřeba být přímo členem! Prostě když tě napadne nějaké zlepšení, přijdeš je představit na schůzi. Na Facebooku si všimneš, že se bude řešit téma, které tě zajímá, tak se stavíš a něco k němu řekneš… Zajímají nás nápady všech!

Přečtěte si také článek Čím studentský parlament je a čím není!

pondělí 4. října 2010

Začínáme!

Dneska o velké přestávce se poprvé sešel přípravný výbor Studentského parlamentu. Pokusíme se vás seznámit s výsledky jednání.

  1. Změn dozná zejména struktura parlamentu. Shodli jsme se na tom, že problém školních parlamentů u nás byl vždy spojen s jejich skupinovým charakterem - malý zájem studentů, nemožnost sladit čas, obtížná spolupráce, spoléhání na kolektiv místo vlastní iniciativy... Nově bude existovat pouze funkce předsedy parlamentu (návrhy na název této funkce pište prosím do komentářů), který bude volen všemi studenty a bude zodpovídat za komunikaci mezi vedením a studenty. Samotný parlament pak bude uskupení volné a otevřené komukoli, kdo se bude zajímat o otázku, která aktuálně řeší, nebo o školní dění obecně.
  2. Volby zástupce studentů (předsedy SP,...) proběhnou v úterý 19.10.2010.
Podrobnosti o volebním systému a podmínkách kandidatury dále upřesníme.

Dejte nám vědět, co si o tom myslíte...

Váš přípravný výbor.

neděle 3. října 2010

Brainstorming

Všechny studenty, kteří mají zájem měnit svou školu k lepšímu, zveme v pondělí o velké přestávce do studovny na brainstroming o Studentském parlamentu!