pátek 11. února 2011

Schůze 10.2.2011

Stručně z minulé schůze - kdybyste neměli o víkendu co číst...

Řeč byla hlavně o těchto věcech:

1) wifi - kdy tedy dojde k rozšíření, v čem je problém?
2) fotbálek - nějaký technický problémy + nemohla by ho provozovat škola sama?
3) valná hromada Sdružení přátel BiGy 23.2.2011 v 17:00 na BiGy ve sborovně - i vaši rodičové se mohou zúčastnit!
4) zbytky obědů z jídelny pro bezdomovce - projekt pokračuje, zdá se, že by to mohlo vyjít
5) prodej charitativních předmětů (přes Obršlíkovou) - jojo, propisky s bublifukem

Na shledanou na schůzi příští týden.

čtvrtek 27. ledna 2011

WiFi bude!

Iniciativě Studentského parlamentu bylo popřáno sluchu! Po kratším zvažování se vedení školy nakonec rozhodlo alespoň částečně vyslyšet naše prosby a rozšířit stávající pokrytí wifi. Doteď jsme se k bezdrátové síti mohli připojit pouze ze studovny, již příští týden však vzniknou nové access-pointy: v aule (a zároveň snad i v sále B5) a ve vestibulu ve třetím patře.

Nákup zatím financuje škola z vlastních prostředků. Jelikož jde ale o nákladnou investici, je další rozšíření podmíněno finanční podporou ze strany studentů a jejich rodičů. Peněžní dary je možno adresovat Sdružení přátel BiGy (v tom případě nezapomenout vyznačit účel!); co nejdříve také plánujeme uspořádat mezi studenty přímo za tímto účelem sbírku. BiGy sobě!

čtvrtek 6. ledna 2011

Schůze 6.1.2011

Malé shrnutí první novoroční schůze Studentského parlamentu - i pro ty, kteří na ní byli.

Nejprve byla řeč o tom, jak postupují plány na rozšíření WiFi. Daivd Raus parlament informoval, že paní profesorka Pavlačková zadala před Vánoci firmě Comimpex, aby vypracovala několik nabídek. Ty by měly být hotovy během příštího týdne.

Jeden student (na jehož jméno jsem se bohužel zapomněl zeptat a budu tedy vděčný, když mi ho někdo sdělí) přišel s návrhem na spolupráci školy a Studentského parlamentu s Armádou spásy. Kromě sbírek zaměřených na sezónní potřeby lidí bez domova by mohla být spolupráce navázána i v oblasti výživy - student X se nabídl, že prozkoumá, co se děje s přebytky z jídelny a zda by tyto přebytky nemohly být použity pro charitativní účely.

Na tomto zasedání jsme otevřeli i pandořinu skříňku hodnocení učitelů. Zřetelně jsme si vysvětlili, že se v žádném případě nejedná o nic agresivního a že cílem rozhodně není učitele nějak zesměšňovat. Na druhou stranu ale považuje parlament za logické, aby měli studenti možnost vyslovit se k výkonům svých učitelů (naopak je tomu konec konců dnes a denně). Tento výstup by mohl jednak sloužit jako jeden z pramenů, na základě kterých si vedení školy udržuje přehled o kvalitě pedagogického sboru, jednak - vzhledem k profesionálnímu zpracování a závěru z hodnocení v podobě vysvědčení pro kantory rozděleného do mnoha oborů (viz odkaz) - může přispět k učitelově vlastní sebereflexi. Zdá se nám to jako zásadně lepší cesta než dosavadní praxe, kdy se učitel o svých menších pedagogických chybách (z pohledu studentů) nedozví a v případě, že problémy překročí jistou mez, přikročí studenti rovnou ke stížnosti. Průběžné hodnocení učitelů by mohlo tyto ostré hrany obrousit.

Několik studentů se Parlamentu ozvalo s tím, že by měli zájem podílet se na vzniku (či obnovení) školního časopisu. Studentský parlament tuto iniciativu vítá a rád ji podpoří. Plánujeme v první fázi optat se na zkušenosti redaktorů úspěšného studentského časopisu Gilotina vydávaného na Gymnáziu Terézy Novákové a po té požádat češtináře o spolupráci s hledáním redaktorů. Chceme se zaměřit i na různé možnosti financování, zejména se pokusit sehnat sponzora, aby časopis mohl být co nejkvalitnější a cenově nejdostupnější (ideálně zdarma).

Byl zřízen pracovní web Studentského parlamentu na nevábné adrese https://sites.google.com/site/parlamentbigy/ (no co, je jenom pracovní!), který bude sloužit jako úložiště parlamentních dokumentů - přeposílání e-mailem je totiž značně neefektivní.

A to jsme, milí přátelé, všechno stihli probrat během jedné velké přestávky!

pondělí 20. prosince 2010

Čím Studentský parlament je a čím není

Hned na začátek se musíme přiznat, že vás vlastně zcela vědomě klameme. Instituci nazýváme Studentský parlament a tváříme se, že jde o skupinový orgán, který rozhoduje ve sboru. Skutečnost se ale má tak, že jediným faktickým zástupcem studentů s demokratickým mandátem je předseda Studentského parlamentu, kterému by se snad možná slušelo říkat spíš studentský prezident. Ale neříká. Ze dvou důvodů.

Za prvé tu existuje jistá tradice, která studentskou samosprávu zpravidla vidí jako parlamentní těleso. Není proto důvod jít úplně proti proudu, dost na tom, že snahy o oživení samosprávy jsou dost těžké, ještě tak někoho přeučovat jména a názvy...

Druhý důvod je ten, že předseda parlamentu by podle našich představ neměl být solitér, protože sám by toho jistě zvládl méně. Na druhou stranu představuje ustanovení nějaké pevnější skupiny ve studentském prostředí (tedy minimálně na naší škole) značný problém – lidé se v lepším případě neshodnou na čase, v horším případě o tu práci ani nikdo nemá dostatečný zájem, aby se mu vyplatilo projít martýriem voleb.

Proto jsme se rozhodli představit nový model fungování studentské samosprávy, kdy je pevným článkem pouze předseda parlamentu. Jak jsem ale již řekl, nepředpokládá se, že by vše zařizoval sám. Naše představa, která vychází i z praktických zkušeností, je taková, že předseda bude sbírat nápady od dalších studentů a že za předsedou parlamentu budou sami chodit studenti, kteří mají dobrý nápad, kam školu posunout, ale netroufají si ho navrhnout sami ze své pozice řadového studenta. Kromě toho, že jim může předseda parlamentu pomoct prakticky, poskytne jim instituce zejména jistý punc oficiality.

Každý čtvrtek se předseda studentského parlamentu schází o velké přestávce se studenty. Přestože si ceníme každého zájmu ze strany studentů, neboť jejich zájem je v dnešní době vzácný, bude dobré říct si otevřeně, co čekáme od těchto schůzek a od studentů, kteří na ně přijdou.

Předně je poněkud zkreslená ta představa, že ten, kdo přijde na schůzi s předsedou parlamentu, bude hlasovat o návrzích, které mu tam předseda předloží, že bude předsedovi radit a ten se mu bude zodpovídat. Přestože to nezní příliš lákavě, měl by si každý uvědomit, že tomu je právě naopak – a je to tak logické. Jak jsme v tomto textu již několikrát zmínili, je to pouze předseda parlamentu, který disponuje demokratickým mandátem, není tedy důvod, aby si nechával svá rozhodnutí opět schvalovat – a pokud ano, těžko může toto schvalování provádět náhodný vzorek studentů, kteří sice mají zájem o školu, ale nikdo je nezvolil.

Studentský parlament prostě není orgánem, který předsedovi radí a řídí ho, ale fórem, kam mohou přijít studenti s vlastním nápadem a očekávat podporu, popřípadě studenti ochotní prakticky podpořit projekty jiných studentů nebo samotného předsedy.

Pohled na studovnu, která se při čtvrteční schůzi zaplní zájemci o spolupráci, je sice velmi povzbuzující, ale k čemu to vlastně je, chybí-li iniciativa či ochota k společné práci?

Jen velmi neradi bychom vás teď zanechali s dojmem, že jsme nespokojeni s lidmi, kteří dobrovolně a nezištně investují svůj volný čas, aby tomuto projektu pomohli – tak to skutečně není. Snahou tohoto textu je spíš pokusit se některé věci si vyjasnit a poskytnout tak námět k tomu, jak Studentský parlament lépe a pravdivěji vnímat.

pondělí 13. prosince 2010

Předseda studentského parlamentu

3.11.2010 byl v celoškolních přímých volbách se ziskem 56% hlasů zvolen předsedou Studentského parlamentu Jakub Chini ze septimy B. Jeho volební období končí 31.1.2012.

Předseda Studentského parlamentu je jediná volená funkce studentské samosprávy, vše ostatní spočívá na dobrovolné iniciativě studentů (viz článek Jak parlament funguje?). Předseda parlamentu je tedy zodpovědný za komunikaci mezi studenty a vedením školy. Jeho úkolem je především pomáhat studentům připravit a realizovat jejich iniciativy, vysvětlovat studentům kroky vedení a naopak sdělovat vedení školy přání studentů.

Předseda Studentského parlamentu zodpovídá za vypsání nových voleb po skončení svého volebního období.

Předsedu Studentského parlamentu můžete kontaktovat pomocí e-mailové adresy parlament@bigy.cz nebo osobně na pravidelné schůzi. A nebo třeba když ho potkáte na chodbě...

sobota 11. prosince 2010

Jak kontaktovat Studentský parlament?

Způsobů, jak kontaktovat Studentský parlament BiGy je mnoho, proto si je zde shrneme.
  1. Přijďte na pravidelnou schůzi parlamentu!
  2. Promluvte si ve škole s předsedou parlamentu, Jakubem Chinim, jistě vás rád vyslechne.
  3. Kromě toho, že na tomto blogu (http://parlament.bigy.cz/) najdete velké množství informací o parlamentu, můžete nám tu také zanechat komentář.
  4. Kdo dnes není na Facebooku, jako by nebyl. A Studentský parlament je! http://facebook.com/parlament.bigy
  5. Nápady a návrhy můžete posílat i na e-mail: parlament@bigy.cz
Pokud se o Studentský parlament zajímáte hlouběji a chcete dostávat skutečně všechny vnitřní informace, napište si o ně na parlamentní mail parlament@bigy.cz