pondělí 20. prosince 2010

Čím Studentský parlament je a čím není

Hned na začátek se musíme přiznat, že vás vlastně zcela vědomě klameme. Instituci nazýváme Studentský parlament a tváříme se, že jde o skupinový orgán, který rozhoduje ve sboru. Skutečnost se ale má tak, že jediným faktickým zástupcem studentů s demokratickým mandátem je předseda Studentského parlamentu, kterému by se snad možná slušelo říkat spíš studentský prezident. Ale neříká. Ze dvou důvodů.

Za prvé tu existuje jistá tradice, která studentskou samosprávu zpravidla vidí jako parlamentní těleso. Není proto důvod jít úplně proti proudu, dost na tom, že snahy o oživení samosprávy jsou dost těžké, ještě tak někoho přeučovat jména a názvy...

Druhý důvod je ten, že předseda parlamentu by podle našich představ neměl být solitér, protože sám by toho jistě zvládl méně. Na druhou stranu představuje ustanovení nějaké pevnější skupiny ve studentském prostředí (tedy minimálně na naší škole) značný problém – lidé se v lepším případě neshodnou na čase, v horším případě o tu práci ani nikdo nemá dostatečný zájem, aby se mu vyplatilo projít martýriem voleb.

Proto jsme se rozhodli představit nový model fungování studentské samosprávy, kdy je pevným článkem pouze předseda parlamentu. Jak jsem ale již řekl, nepředpokládá se, že by vše zařizoval sám. Naše představa, která vychází i z praktických zkušeností, je taková, že předseda bude sbírat nápady od dalších studentů a že za předsedou parlamentu budou sami chodit studenti, kteří mají dobrý nápad, kam školu posunout, ale netroufají si ho navrhnout sami ze své pozice řadového studenta. Kromě toho, že jim může předseda parlamentu pomoct prakticky, poskytne jim instituce zejména jistý punc oficiality.

Každý čtvrtek se předseda studentského parlamentu schází o velké přestávce se studenty. Přestože si ceníme každého zájmu ze strany studentů, neboť jejich zájem je v dnešní době vzácný, bude dobré říct si otevřeně, co čekáme od těchto schůzek a od studentů, kteří na ně přijdou.

Předně je poněkud zkreslená ta představa, že ten, kdo přijde na schůzi s předsedou parlamentu, bude hlasovat o návrzích, které mu tam předseda předloží, že bude předsedovi radit a ten se mu bude zodpovídat. Přestože to nezní příliš lákavě, měl by si každý uvědomit, že tomu je právě naopak – a je to tak logické. Jak jsme v tomto textu již několikrát zmínili, je to pouze předseda parlamentu, který disponuje demokratickým mandátem, není tedy důvod, aby si nechával svá rozhodnutí opět schvalovat – a pokud ano, těžko může toto schvalování provádět náhodný vzorek studentů, kteří sice mají zájem o školu, ale nikdo je nezvolil.

Studentský parlament prostě není orgánem, který předsedovi radí a řídí ho, ale fórem, kam mohou přijít studenti s vlastním nápadem a očekávat podporu, popřípadě studenti ochotní prakticky podpořit projekty jiných studentů nebo samotného předsedy.

Pohled na studovnu, která se při čtvrteční schůzi zaplní zájemci o spolupráci, je sice velmi povzbuzující, ale k čemu to vlastně je, chybí-li iniciativa či ochota k společné práci?

Jen velmi neradi bychom vás teď zanechali s dojmem, že jsme nespokojeni s lidmi, kteří dobrovolně a nezištně investují svůj volný čas, aby tomuto projektu pomohli – tak to skutečně není. Snahou tohoto textu je spíš pokusit se některé věci si vyjasnit a poskytnout tak námět k tomu, jak Studentský parlament lépe a pravdivěji vnímat.

pondělí 13. prosince 2010

Předseda studentského parlamentu

3.11.2010 byl v celoškolních přímých volbách se ziskem 56% hlasů zvolen předsedou Studentského parlamentu Jakub Chini ze septimy B. Jeho volební období končí 31.1.2012.

Předseda Studentského parlamentu je jediná volená funkce studentské samosprávy, vše ostatní spočívá na dobrovolné iniciativě studentů (viz článek Jak parlament funguje?). Předseda parlamentu je tedy zodpovědný za komunikaci mezi studenty a vedením školy. Jeho úkolem je především pomáhat studentům připravit a realizovat jejich iniciativy, vysvětlovat studentům kroky vedení a naopak sdělovat vedení školy přání studentů.

Předseda Studentského parlamentu zodpovídá za vypsání nových voleb po skončení svého volebního období.

Předsedu Studentského parlamentu můžete kontaktovat pomocí e-mailové adresy parlament@bigy.cz nebo osobně na pravidelné schůzi. A nebo třeba když ho potkáte na chodbě...

sobota 11. prosince 2010

Jak kontaktovat Studentský parlament?

Způsobů, jak kontaktovat Studentský parlament BiGy je mnoho, proto si je zde shrneme.
  1. Přijďte na pravidelnou schůzi parlamentu!
  2. Promluvte si ve škole s předsedou parlamentu, Jakubem Chinim, jistě vás rád vyslechne.
  3. Kromě toho, že na tomto blogu (http://parlament.bigy.cz/) najdete velké množství informací o parlamentu, můžete nám tu také zanechat komentář.
  4. Kdo dnes není na Facebooku, jako by nebyl. A Studentský parlament je! http://facebook.com/parlament.bigy
  5. Nápady a návrhy můžete posílat i na e-mail: parlament@bigy.cz
Pokud se o Studentský parlament zajímáte hlouběji a chcete dostávat skutečně všechny vnitřní informace, napište si o ně na parlamentní mail parlament@bigy.cz

středa 8. prosince 2010

Program pravidelné schůze 9.12.2010

Ve čtvrtek 9.12.2010 se koná - po krátkém přerušení - další pravidelná schůze studentského parlamentu o velké přestávce ve studovně. Zveme, jako vždy, všechny zájemce o dlouhodobou i jednorázovou spolupráci. Zde je nástin programu, který se bude projednávat.
  • Zpráva z jednání Sdružení přátel BiGy, kterého se účastnil předseda SP (rozšíření wifi, dary škole)
  • Galerijní rada - zástupce studentů
  • Volnočasové zóny
Přestože jsme původně neplánovali začít s věcí tak brzo, bude se muset sejít i skupinka pracující na projektu hodnocení učitelů, protože informace o tomto záměru prosákly mezi učitele a doslechlo se o nich i vedení a vinou jistého nedorozumění způsobily tyto informace nemalý rozruch a znepokojení. Vše je tedy třeba uvést na pravou míru...

Pravidelné schůze parlamentu

Studentský parlament se bude pravidelně scházet každý čtvrtek o velké přestávce ve studovně. Zváni jsou vždy úplně všichni inovátoři a jiní zájemci o dlouhodobou či jednorázovou spolupráci. Budeme se těšit.