čtvrtek 6. ledna 2011

Schůze 6.1.2011

Malé shrnutí první novoroční schůze Studentského parlamentu - i pro ty, kteří na ní byli.

Nejprve byla řeč o tom, jak postupují plány na rozšíření WiFi. Daivd Raus parlament informoval, že paní profesorka Pavlačková zadala před Vánoci firmě Comimpex, aby vypracovala několik nabídek. Ty by měly být hotovy během příštího týdne.

Jeden student (na jehož jméno jsem se bohužel zapomněl zeptat a budu tedy vděčný, když mi ho někdo sdělí) přišel s návrhem na spolupráci školy a Studentského parlamentu s Armádou spásy. Kromě sbírek zaměřených na sezónní potřeby lidí bez domova by mohla být spolupráce navázána i v oblasti výživy - student X se nabídl, že prozkoumá, co se děje s přebytky z jídelny a zda by tyto přebytky nemohly být použity pro charitativní účely.

Na tomto zasedání jsme otevřeli i pandořinu skříňku hodnocení učitelů. Zřetelně jsme si vysvětlili, že se v žádném případě nejedná o nic agresivního a že cílem rozhodně není učitele nějak zesměšňovat. Na druhou stranu ale považuje parlament za logické, aby měli studenti možnost vyslovit se k výkonům svých učitelů (naopak je tomu konec konců dnes a denně). Tento výstup by mohl jednak sloužit jako jeden z pramenů, na základě kterých si vedení školy udržuje přehled o kvalitě pedagogického sboru, jednak - vzhledem k profesionálnímu zpracování a závěru z hodnocení v podobě vysvědčení pro kantory rozděleného do mnoha oborů (viz odkaz) - může přispět k učitelově vlastní sebereflexi. Zdá se nám to jako zásadně lepší cesta než dosavadní praxe, kdy se učitel o svých menších pedagogických chybách (z pohledu studentů) nedozví a v případě, že problémy překročí jistou mez, přikročí studenti rovnou ke stížnosti. Průběžné hodnocení učitelů by mohlo tyto ostré hrany obrousit.

Několik studentů se Parlamentu ozvalo s tím, že by měli zájem podílet se na vzniku (či obnovení) školního časopisu. Studentský parlament tuto iniciativu vítá a rád ji podpoří. Plánujeme v první fázi optat se na zkušenosti redaktorů úspěšného studentského časopisu Gilotina vydávaného na Gymnáziu Terézy Novákové a po té požádat češtináře o spolupráci s hledáním redaktorů. Chceme se zaměřit i na různé možnosti financování, zejména se pokusit sehnat sponzora, aby časopis mohl být co nejkvalitnější a cenově nejdostupnější (ideálně zdarma).

Byl zřízen pracovní web Studentského parlamentu na nevábné adrese https://sites.google.com/site/parlamentbigy/ (no co, je jenom pracovní!), který bude sloužit jako úložiště parlamentních dokumentů - přeposílání e-mailem je totiž značně neefektivní.

A to jsme, milí přátelé, všechno stihli probrat během jedné velké přestávky!

Žádné komentáře:

Okomentovat